Free Fire x Sơn Tùng M-TP | 'Skyler' Theme Song | Official
02:22
16,509,275
Reddit
FREE FIRE x SƠN TÙNG M-TP | 'SKYLER' THEME SONG | OFFICIAL
Creative: Vicki Dang & Cao Hoàng Long
Executive producer: Robin Mahieux
Directors: Robin & Cako
3D art director: Vicki Dang
3D studio: BadClay Studio
DOP: Ray Lavers Produced by Booncha Studio
Production manager: Khôi Nguyễn
Unit coordinator: Phi Cao
Production assistants: Tiên Nguyễn, Hải An
1st AD: Tuấn Chu
Production designer & Art by Travipome
Props & set dec: Thái Nhứt team
Art support: My Hoàng Đinh
Stylist (artist): Phạm Bảo Luận
Hair (artist): Gil Nguyễn
Make up (artist): Phát Phát
Stylist (dancer): Alex Fox & Tiger
HMU (dancer): Phan Anh Kiệt
Equipment rental house: PS Vietnam
Qtake: Clubhouse
Focus puller: Long focus
Steadicam Operator: Tùng Thanh Lê
Storyboard: Jang Nguyễn
Catering: anh Lâm catering
Choreographer: Bảo Bảo
Dance crew: Oh Dance Team
BTS videographer (Booncha): Hồng Anh Nguyễn
BTS photographer (artist): Kim (Bánh trôi nước)
BTS videographer (artist): Huy Đặng
#skyler #sontungmtp #freefirexsontungmtp #freefire
▶ More information about Sơn Tùng M-TP:
facebook.com/MTP.Fan
instagram.com/sontungmtp
jpflow.info
twitter.com/sontungmtp777
@Spotify: spoti.fi/2HPWs20
@Itunes: apple.co/2rlSl3w
▶More information about M-TP Talent:
facebook.com/mtptalent
instagram.com/mtptalent
twitter.com/mtptalent
▶ More about M-TP ENTERTAINMENT
facebook.com/mtptown
mtpentertainment.com
twitter.com/mtpent_official
instagram.com/mtpent_official
▶ CLICK TO SUBSCRIBE: popsww.com/sontungmtp
#sontungmtp #sontung #mtp #mtpentertainment

コメント数
 • Hazi Telecom
  Hazi Telecom

  The 90% Free Player Am i Right

 • Phong Dinh
  Phong Dinh

  600K let’s go

 • Aj Kô Anfi
  Aj Kô Anfi

  A a

 • Divyam Barad
  Divyam Barad

  Booyah MTP AND BTS🤨🤟

 • tashrif yt
  tashrif yt

  Uiu

 • phan phan
  phan phan

  có thể đây là video cuối if he haven't có dù trong đoạn 2:02

 • Cúc Thu
  Cúc Thu

  LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ.

 • Cúc Thu
  Cúc Thu

  LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ.

  • Sỉ Quý
   Sỉ Quý

   Ngáo chóa hả mại

 • Phan Đức
  Phan Đức

  Hi

 • Sói Cô Đơn 7am
  Sói Cô Đơn 7am

  I like it

 • Sói Cô Đơn 7am
  Sói Cô Đơn 7am

  Good song

 • Sói Cô Đơn 7am
  Sói Cô Đơn 7am

  Yeye

 • Luciaa Slopez
  Luciaa Slopez

  Se llama free fire garena la codra

 • Luciaa Slopez
  Luciaa Slopez

  Eres un error de free fire garena

 • Luciaa Slopez
  Luciaa Slopez

  Ti personaje salió feo en el juego

 • Durga kapri
  Durga kapri

  HAI=3

 • Ngọc Lan Nguyễn thị
  Ngọc Lan Nguyễn thị

  Nghe hoài bị nghiện mấy bà sky ơi

 • Minh Hưng Gaming
  Minh Hưng Gaming

  🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😋😋😋😋😍😍😋😋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 • Sói Cô Độc 10pm
  Sói Cô Độc 10pm

  Idol của idols đỉnh

 • Sói Cô Độc 10pm
  Sói Cô Độc 10pm

  Nghe lạ hay

 • Sói Cô Độc 10pm
  Sói Cô Độc 10pm

  Sáng 27.2.2021 đang xem

 • Anh Sky
  Anh Sky

  Sao view 2 hôm vừa rồi lên nhanh nhỉ hnay lại chậm rì

  • Sói Cô Độc 10pm
   Sói Cô Độc 10pm

   Hihi

 • Phong Dinh
  Phong Dinh

  499K rồi 500K lên

 • Hưng Nguyễn Văn
  Hưng Nguyễn Văn

  Mtp

 • Hưng Nguyễn Văn
  Hưng Nguyễn Văn

  Mtp

 • Nhật Phương
  Nhật Phương

  sky ơiiiiiii, skylerrrrrrrrrrrr, say booyahhhhh..

 • Uyên Hoàng
  Uyên Hoàng

  Hiiii

 • Phong Dinh
  Phong Dinh

  498K rồi hú hú cố 500K luôn SKY ơi

 • Aj Kô Anfi
  Aj Kô Anfi

  Có ai đang nghe ko alo

  • Sói Cô Độc 10pm
   Sói Cô Độc 10pm

   Có alo

 • Ran Danzo
  Ran Danzo

  Thx for collaboration with free fire i love this

  • Linh Đặng
   Linh Đặng

   Thanks for watching n loving this song! Pls keep supporting him❤️

 • YTB MinhHieu
  YTB MinhHieu

  Idol của idol.

 • YTB MinhHieu
  YTB MinhHieu

  Game này khập khiểng k cần chơi cũng thắng rồi.

 • chandra lekha pachani
  chandra lekha pachani

  badge⁹⁹

 • chandra lekha pachani
  chandra lekha pachani

  👍

 • Sky MTP
  Sky MTP

  Whatever happens, we Sky will always be there for you, our SontungMTP. Wish I could hug you! Remember, every challenges in life will make you stronger as you surpass them. So much love from Sky.

  • Linh Đặng
   Linh Đặng

   Yes, whatever happens, Sky will always be beside him. Protect and support him forever

 • Tuong Huy
  Tuong Huy

  Thang an cap . Dao nhac

  • Hùng Sky
   Hùng Sky

   Get out of his way!

  • Melanie N
   Melanie N

   Hỏi sao đom đóm của Jack nghe giống sứ thanh hoa của jay chou vậy?

 • Susie
  Susie

  Sky x A’tin Friendship. Love lots

  • Nguyễn Thúy
   Nguyễn Thúy

   Love this friendship

 • KhanhLy Sky
  KhanhLy Sky

  Game này ngầu

 • KhanhLy Sky
  KhanhLy Sky

  22:44

 • Huyền Trần
  Huyền Trần

  Booyah Booyah

 • Nhinh Đoàn Thị
  Nhinh Đoàn Thị

  Tùng có bao h đọc comment sky ko

 • hồng mẩn
  hồng mẩn

  Vừa nghe ca khúc của tùng 6 năm trước "một cộng một sẽ hai"

 • LIGAYA of SB19
  LIGAYA of SB19

  Hi SKY 💙

  • Nguyễn Thúy
   Nguyễn Thúy

   Hello A'TIN

 • bukan siapa2
  bukan siapa2

  Bacotan

 • KhanhLy Sky
  KhanhLy Sky

  Liên quan rõ rồi, ghen tị làm chi

 • KhanhLy Sky
  KhanhLy Sky

  Ohm

 • Kim Quy
  Kim Quy

  Bao nhiêu gào hô tên anh

 • Scott Nguyen
  Scott Nguyen

  Ah shame for Vietnam people he is started singing is copy of Korea music and now still copy ideas of other works... so shameful

  • Anh Sky
   Anh Sky

   Chắc m là người Việt Nam thôi ấy gì

  • Linh Đặng
   Linh Đặng

   @Melanie N thật sự mệtmỏi với những người như thế này

  • Melanie N
   Melanie N

   You have an English name but your English doesn’t even look half decent either

  • Linh Đặng
   Linh Đặng

   Stop spreading hate! What a shame that Vietnamese people have to have someone like you. How humiliating

 • Việt Đoan Nguyễn
  Việt Đoan Nguyễn

  Chào anh hình như em nghe bài này có tiếng anh chiếm 40%đúng kho anh

 • Tien Son Lai
  Tien Son Lai

  music video is nice

 • Vữ Võ
  Vữ Võ

  Anh có chơi ff ko anh

 • Lê Thiện
  Lê Thiện

  vẫn nghe iuu

 • Lê Thiện
  Lê Thiện

  booyahh booyahhh

 • Loc Lo
  Loc Lo

  Vẫn cày điểm danh

 • 霞꧁ᗰOᑎ꧂
  霞꧁ᗰOᑎ꧂

  Em đã chuẩn bị kc

 • Hướng Vũ
  Hướng Vũ

  chất

 • DB5K Han
  DB5K Han

  Bài này thật hợp với hiện tại 🤘💪

 • Huỳnh Như
  Huỳnh Như

  Ủng hộ hết khả năng khi có thể

 • Rosette Mendiola
  Rosette Mendiola

  Hello Sky fam! A'TIN here! Thank you for supporting SB19. We really appreciate you all. Sending blue hearts 💙

  • Nguyễn Thúy
   Nguyễn Thúy

   Hello A'TIN. Thanks for your support

 • Viet Dian
  Viet Dian

  Ok

 • B52 Boom Mìn
  B52 Boom Mìn

  hay

 • tran ducnam
  tran ducnam

  Liệu dk 17m ko ta

  • hiệp nguyễn khắc
   hiệp nguyễn khắc

   20M luôn nha

 • tran ducnam
  tran ducnam

  Hết mai dk 1 tháng

 • Aj Kô Anfi
  Aj Kô Anfi

  Còn ai nghe đâu♥

  • Aj Kô Anfi
   Aj Kô Anfi

   @tran ducnam ok ok

  • tran ducnam
   tran ducnam

   Còn

 • HieuHunter TV
  HieuHunter TV

  Booyah booyahh

 • MAX CULLEN
  MAX CULLEN

  So lit!!❤🔥-atin

 • Tuyết Ngọc
  Tuyết Ngọc

  We always support you. Fandom is proud of you. His products will be successful and gain more international fans

 • Tien Son Lai
  Tien Son Lai

  good mv

  • Đạt Nguyễn
   Đạt Nguyễn

   theme song

 • hulamiii
  hulamiii

  good job!!!!!

 • Đừng đọc avt kênh tôi
  Đừng đọc avt kênh tôi

  Đừng đọc tên kênh t

 • Hải Bùi
  Hải Bùi

  Booyah Booyah!

 • Trang mu bự official
  Trang mu bự official

  Bo ya

 • YTB MinhHieu
  YTB MinhHieu

  Hay hay hay

 • YTB MinhHieu
  YTB MinhHieu

  Oke tùng ơi.

 • Aj Ko Anfj
  Aj Ko Anfj

  Vao nghe thuong xuyen dau 😘

 • Sói Đầu Đàn 2h
  Sói Đầu Đàn 2h

  Deptrai and cute

 • Sói Đầu Đàn 2h
  Sói Đầu Đàn 2h

  Nice song boy

 • Sói Đầu Đàn 2h
  Sói Đầu Đàn 2h

  Booyah booyah hhaa

 • Sói Đầu Đàn 2h
  Sói Đầu Đàn 2h

  Đang nghe

 • Hà Đông
  Hà Đông

  Sky ơi

 • Quy Phan
  Quy Phan

  bài này càng nghe càng nghiện

 • team bản men vlogs
  team bản men vlogs

  Mãi yêu sếp

 • lim phan
  lim phan

  qua những người ghen ăn tức ở tôi càng yêu Tùng hơn

 • NO NAmeee
  NO NAmeee

  Không sao cả

 • NO NAmeee
  NO NAmeee

  Hi

 • Alexandria
  Alexandria

  A'TIN here !

  • Nguyễn Thúy
   Nguyễn Thúy

   Thanks A'TIN

 • Mèo Phạm
  Mèo Phạm

  Đóm xem thấy hay..!!

 • Danh Nguyễn
  Danh Nguyễn

  Số 1

 • Hải Vũ Minh
  Hải Vũ Minh

  Ok a nha

 • Phong Dinh
  Phong Dinh

  Hay quá cố 500k

 • AlaM FF
  AlaM FF

  Cố gắng lên Anh,Sky sẽ luôn ở bên A!!!

 • Anh Lan
  Anh Lan

  1:06

 • Thiện Lê
  Thiện Lê

  Yahhh

 • Aj Kô Anfi
  Aj Kô Anfi

  Còn xem nice phát

 • ROBOT ICON
  ROBOT ICON

  Booyah

 • ROBOT ICON
  ROBOT ICON

  Bay theo nhịp flow

 • ROBOT ICON
  ROBOT ICON

  Booyah

 • ROBOT ICON
  ROBOT ICON

  Hay

 • ROBOT ICON
  ROBOT ICON

  Face

 • ROBOT ICON
  ROBOT ICON

  Booyah